Sukututkimuksen sisältö ja kustannukset

 

Sukuselvityksiä on laajuudeltaan hyvin erilaisia ja niiden sisältö vaihtelee sopimusten mukaan. Pienimmillään tutkimustyötä tehdään esim. tilaamalla virkatodistus kirkkoherranvirastosta sukututkimusta varten tai tarkastamalla henkilön tiedot kirkonkirjasta ja laajimmillaan työt ovat suuria moniosaisia sukukirjoja. Yli 40 vuotta toimineella Suomen Sukututkimustoimisto Oy:llä on vahva ja monipuolinen kokemus tästä työstä.
Sukututkimusta aloitettaessa tarvitaan lähtöhenkilön (esim. isoisä) nimi, tarkka syntymäaika ja -paikka. Sen jälkeen mietitään tutkimuksen laajuus. Selvitys rajataan hyvin usein nykypäivästä taaksepäin, isän-isälinjaa myöten tehtäväksi, ja tavoitteena on saada selville 1700-luvun alkupuolella tai 1600-luvun lopussa syntynyt esi-isä. Tämä siitä syystä, että kirkolliset lähteet maassamme alkavat 1600-luvun lopussa tai 1700-luvun alkupuolella. Näin rajatussa tutkimuksessa otetaan mukaan myös esi-isien puolisot ja sisarukset, mutta heistä selvitystä ei laajenneta tässä vaiheessa sen enempää. Mikäli kirkonkirjat ovat tuhoutuneet, niin työtä tehdään mm. henkikirjoista ja tilanne katsotaan tapauskohtaisesti.
Suomen Sukututkimustoimisto Oy:n tekemään tutkimukseen otetaan henkilötietojen lisäksi mukaan myös paljon muuta tietoa. Sukunimen syntyaikaa selvitetään usein jos se on esimerkiksi tullut suvulle vasta sukunimilain myötä, vuoden 1920 tienoilla tai suvussa on ollut sotilaita, porvareita tai käsityöläisiä, joille annettu sukunimi on jäänyt pysyväksi myös jälkipolville. Kirkonkirjoista löytyy myös henkilöiden asuinpaikkoja, ihmisten lukutaitotietoja ja kristinopin osaamisen merkintöjä. Samoin niissä on ammatteja, kuolinsyitä ja muuttomerkintöjä. Perukirjat kertovat omalla tavallaan mielenkiintoista tietoa menneestä ajasta ja niitä etsitään sukututkimuksen liitteiksi sopimuksen mukaan. Mikäli suvussa on sotilaita, niin heidän taustojaan on mahdollisuus selvittää sotilaslähteistä, mm. pääkatselmusrullista, joissa on tietoja esim. sotilasarvoista, palvelusajoista ja sotilaan pituudesta.
Suomen Sukututkimustoimisto Oy:llä on sijaintinsa vuoksi erinomainen mahdollisuus hyödyntää Jyväskylässä olevaa, koko maan kattavaa maanmittauslaitoksen arkistoa. Sieltä löytyy hyvin paljon mm. sukutiloja koskevia asiakirjoja ja karttoja. 
Valmis sukuselvitys on tieteellisiin tosiasioihin perustuva SukuJutut-ohjelmalla tehty sukuhistoriikki, jossa on usein mukana asiakkaan omia valokuvia ja jos vain mahdollista, niin myös suvun omaa tarinaa ja perimätietoa haastattelujen muodossa. Se on sellaista aarretietoa, jota meillä on täällä keskellämme ja sitä olisi tärkeää tallentaa tuleville sukupolville.

 
KUSTANNUKSET
Sukututkimusta aloitettaessa päätetään työn laajuus ja sovitaan kustannuksille kattoraja, jota ei ylitetä ilman eri sopimusta. Tuntiveloitus on 55 euroa, sisältäen verot.

Tällä hetkellä useimmin käytetty tutkimusbudjetti on n. 800-1200 euroa. Tällä määrärahalla päästään 1600-1700 -luvun vaiheilla syntyneisiin ihmisiin jos tehdään selvitystä isän-isä tai äidin-äiti- linjaa suoraan taaksepäin ja kirkolliset lähteet suvun asuinpaikoilta ovat säilyneet.